FOB 84.197

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

01-01-1984

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et hjælpemiddel, da den pågældendes skattepligtige indkomst allerede var forhøjet væsentligt, men en ny socialindkomst endnu ikke var udskrevet. 

Fundet, at socialforvaltningen ikke kunne afvise at behandle en efterfølgende fremsat anmodning om, at den pågældendes aktuelle indkomstforhold blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen, også under hensyn til at den pågældende var gået ud fra, at socialindkomsten på 0 kr. var blevet anvendt. 

Henstillet til amtsankenævnet at undergive sagen en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1984-526-056).