FOB 84.174

Den sociale ankestyrelses begrundelse af afgørelser om afvisning af klage

01-01-1984

Udtalt, at den sociale ankestyrelses meddelelse om afvisning af en klage er omfattet af den almindelige bestemmelse om begrundelsespligt i § 10, stk. 1, i lov om den sociale ankestyrelse. Begrundelse kan gives ved anvendelse af en standardskrivelse, der indeholder oplysning om, efter hvilke kriterier anmodninger om principiel behandling vurderes, og om, at en sag ikke har principiel betydning, alene fordi den har videregående betydning for klagerens situation. Jeg gik imidlertid ud fra, at ankestyrelsen - hvis der i den enkelte sag findes at være behov derfor - udarbejder en mere individuel begrundelse. 

(J. nr. 1984-437-052).