FOB 84.168

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag, når barnet har egen indtægt

01-01-1984

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at de sociale myndigheder efter børnetilskudslovens ikrafttræden havde videreført en på grundlag af lov om offentlig forsorg udviklet praksis med hensyn til betydningen af barnets egne indtægter for retten til at få forskudsvis udbetaling af børnebidrag fra det offentlige, idet en sådan videreførelse efter min opfattelse ikke gik ud over, hvad der kunne anses for forudsat i forbindelse med lovens gennemførelse. 

(J. nr. 1982-875-031).