FOB 84.71

Præcisering af tinglysningslovens § 12, stk. 4

01-01-1984

Henstillet til justitsministeriet i forbindelse med anden ændring af tinglysningsloven at overveje spørgsmålet om at søge bestemmelsen i lovens § 12, stk. 4, præciseret.  

(J. nr. 1984-731-68).