FOB 84.75

Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet

01-01-1984

Udtalt over for flygtningenævnet, at der efter min opfattelse ikke var tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at det ved gennemførelsen af udlændingeloven havde været tilsigtet at afskære ombudsmanden kompetence i forhold til flygtningenævnet. 

(J. nr. 1984-160-613).