FOB 84.235

Huslejenævns afvisning af ufrankerede breve

01-01-1984

Over for ankenævnet for de københavnske huslejenævn rejst spørgsmål om nævnets praksis med hensyn til afvisning af underfrankerede breve. 

(J. nr. 1984-1332-42).