FOB 84.185

Tilbagebetaling efter enkepensionslovens § 9, stk. 5

01-01-1984

Udtalt overfor amtsankenævnet for Nordjyllands amt, at der ikke i enkepensionslovens § 9, stk. 5, var hjemmel til at gennemføre et tilbagebetalingskrav vedrørende for meget udbetalt enkepension, da den pågældende pensionist ikke kunne antages at have tilsidesat sin oplysningspligt; en sådan tilsidesættelse var således ikke årsagen til den med urette foretagne udbetaling. 

Henstillet til amtsankenævnet at tage sagen op til fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1984-516-044).