FOB 84.80

Orientering af indsatte om beslutninger på fællesmøde

01-01-1984

Henstillet til direktoratet for kriminalforsorgen at overveje, hvorvidt de procedurer, der fulgtes i forbindelse med orienteringen af de indsatte om beslutninger på fællesmøderne, i alle tilfælde var således indrettet, at misforståelser i videst muligt omfang blev undgået. 

(J. nr. 1984-1173-615).