FOB 84.177

Tilbagebetaling af pension

01-01-1984

En førtidspensionist havde ikke givet oplysning om ændrede indkomstforhold og fik derfor udbetalt for meget i pension. Efter at forvaltningen var blevet opmærksom på forholdet, blev pensionen i 4 måneder fortsat udbetalt med for store beløb og uden forbehold. I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling af den for meget udbetalte pension havde den sociale ankestyrelse ikke taget stilling til betydningen af dette. Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe afgørelse om spørgsmålet. 

(J. nr. 1983-873-044)