FOB 84.156

Opsigelse af tjenesteabonnementer på Politiken

01-01-1984

Udtalt, at ministeren for offentlige arbejders beslutning om at opsige tjenesteabonnementer på dagbladet Politiken måtte opfattes som en »straffeaktion«; en sådan disposition faldt ganske uden for den kreds af hensyn, som kontorholdskontoen tog sigte på at varetage, og som jeg måtte gå ud fra havde været bærende for tidligere beslutninger om avisholdets omfang og sammensætning. Under henvisning bl.a. hertil henstillet til ministeren at afstå fra at fastholde beslutningen. 

(J. nr. 1984-1311-59 og 1984-1312-59).