FOB 84.149

Offentligt ansattes ytringsfrihed - § 39 i forretningsordenen for Danmarks radio

01-01-1984

Over for radiorådet rejst spørgsmål om rækkevidden af en bestemmelse i Forretningsorden for Danmarks Radio i forhold til grundlovens § 77 om ytringsfrihed. Bl.a. under hensyn til, at generaldirektøren under sagen udtalte, at Danmarks radio var enig med mig i, at institutionen ikke med baggrund i grundlovens § 77 kan pålægge medarbejderne at indhente tilladelse til en påtænkt offentliggørelse af et indlæg i den offentlige debat, medmindre der er tale om udtalelser, som ønskes fremsat på Danmarks radios vegne, foretog jeg ikke videre i sagen på det foreliggende grundlag. 

(J. nr. 1984-1185-76).