FOB 84.81

Udgang til deltagelse i politisk virksomhed

01-01-1984

Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig, at der havde været tilstrækkeligt grundlag for at nægte en fængselsindsat under ordinær udgang overhovedet at deltage personligt i offentlige arrangementer i tilslutning til valg til EF-parlamentet. 

Henstillet til justitsministeren at undergive sagen en fornyet overvejelse med henblik på, at der kunne meddeles den pågældende tilladelse til under ordinær udgang i enkelte tilfælde at deltage i EF-valgkampen.

(J. nr. 1984-558-614).