FOB 84.171

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

01-01-1984

Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling til samboende af kontanthjælp efter bistandsloven, efter at den sociale ankestyrelse havde truffet afgørelser, der brød med den måde, hvorpå mange kommuner hidtil havde foretaget udmålingen. 

(J. nr. 1984-1076-052).