FOB 84.26

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens iagttagelse af offentlighedslovens §§ 11 og 12

01-01-1984

Henledt direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens opmærksomhed på, at der muligt var behov for overfor direktoratets medarbejdere at indskærpe betydningen af at bestemmelserne i offentlighedslovens §§ 11 og 12 efterleves.  

(J. nr. 1984-1120-020).