FOB 88.227

Videregivelse af oplysning om en enkeltpersons rent private forhold fra en socialforvaltning til en skoleforvaltning

01-01-1988

En social- og sundhedsforvaltning havde videregivet oplysninger om en social klients diagnose til hans børns skole. Videregivelsen havde fundet sted inden forvaltningslovens ikrafttræden. Var den blevet bedømt efter forvaltningslovens regler kunne den imidlertid illustrere den vurdering, som skal finde sted, når det skal afgøres, om en oplysning om en enkeltpersons rent private forhold kan videregives efter forvaltningslovens § 28, stk. 2, nr. 4. 

Meddelt, at jeg gik udfra, at sagen ville give anledning til yderligere instruktioner af kommunens personale om forvaltningslovens regler om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. 

(J. nr. 1987-1386-050).