FOB 88.176

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens § 21

01-01-1988

Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen, jf. forvaltningslovens § 21 - ikke gav den pågældende part meddelelse herom, forinden styrelsen traf afgørelse i sagen. 

(J. nr. 1988-124-031).