FOB 88.158

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

01-01-1988

Efter kommuneplanlovens § 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning af en bestemmelse i en lokalplan var et retligt spørgsmål, som Planstyrelsen efter kommuneplanloven skulle tage stilling til.

 (J. nr. 1988-1745-142).