FOB 88.98

Vurdering af samlivs varighed

01-01-1988

Udtalt, at hverken i udlændingeloven eller i dennes forarbejder er støtte for en antagelse af, at den del af et samliv, der foregik under min behandling af en udlændings sag, ikke skulle indgå med fuld vægt ved vurderingen af samlivets varighed, når Justitsministeriet i øvrigt havde udsat den pågældendes udrejsefrist.

(J. nr. 1988-1055-613).