FOB 88.240

Inspektion af den amtskommunale døgninstitution Svaneparken

01-01-1988

Efter besøg på Frederiksborg Amtskommunes døgninstitution for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicaps Svaneparken, udbedt mig underretning om, hvad der videre skete med hensyn til udbygningen af fritidsområdet og med hensyn til meddelelse af dagbeskæftigelsestilbud til beboerne. Endvidere gjort Socialstyrelsen bekendt med det under besøget oplyste om manglen på pædagogisk-psykologisk konsulentbistand og udbedt mig underretning om, hvad det oplyste måtte give styrelsen anledning til.

(J. nr. 1987-1783-064).