FOB 88.184

Efterbetalte sygedagpenge fradraget i udmålt kontanthjælp

01-01-1988

Den Sociale Ankestyrelse havde truffet afgørelse om, at der ved beregningen af kontanthjælp efter bistandsloven skulle fradrages et efterbetalt sygedagpengebeløb. 

Fundet det urimeligt at en fejl fra myndighedernes side kom kontanthjælpsmodtageren til skade. 

Henstillet til Den Sociale Ankestyrelse at undergive sagen en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1988-132-051).