FOB 88.89

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

01-01-1988

I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her i landet - i modsætning til det store flertal af tyrkiske statsborgere der har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end efter udlændingelovens § 7 - er udelukket fra at rejse til hjemlandet og indgå ægteskab og derved skabe grundlag for en opholdstilladelse til ægtefællen. Parrets mulighed for ægteskabsindgåelse og efterfølgende samliv afhænger på afgørende vis af, om der meddeles besøgsvisum.

Henstillet til Justitsministeriet, at den oprindelige ansøgning blev taget op til realitetsbehandling efter visumreglerne.

(J. nr. 1987-1077-613).