FOB 88.88

Begrundelse ved indkaldelse til orienterende køreprøve

01-01-1988

Henstillet til Justitsministeriet, at ministeriet foranlediger, at de blanketter, politiet anvender i forbindelse med indkaldelse til orienterende køreprøve på baggrund af betinget frakendelse af førerretten, revideres, således at de opfylder kravene til indholdet af en begrundelse i forvaltningslovens § 24.

 (J. nr. 1988-928-611).