FOB 88.195

Aktindsigt i en ministers randbemærkninger på AIDS-redegørelse

01-01-1988

Udtalt, at Sundhedsministeriet ikke med hjemmel i offentlighedslovens § 7 vedrørende internt arbejdsmateriale kunne afslå aktindsigt i en tidligere ministers bemærkninger på et dokument, da dokumentet (med ministerens bemærkninger) havde været afgivet til brug for en særlig undersøgelse, som blev forestået af en landsdommer, der i forhold til Sundhedsministeriet måtte anses for udenforstående. Ikke taget stilling til, om aktindsigt ville kunne afslås i henhold til andre bestemmelser i offentlighedsloven. 

Henstillet til Sundhedsministeriet at træffe en ny afgørelse i sagen. 

(J. nr. 1988-190-69).