FOB 88.78

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

01-01-1988

Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person. 

Jeg udtalte, at kommunen ved at stille dette krav begrænsede ansættelsesskønnet på en sådan måde, at det ikke i alle tilfælde sikrede ansættelse af den bedst kvalificerede ansøger i stillingen, hvilket var i strid med den herom gældende retsgrundsætning. Indenrigsministeriet burde derfor som tilsynsmyndighed have påtalt forholdet overfor kommunen. 

(J. nr. 1987-669-42).