FOB nr 88.179

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven

01-01-1988

Udtalt, at en godkendt foreløbig afgørelse om tvangsindgreb efter bistandslovens § 127, stk. 2, 1. pkt., som på baggrund af barnets hjemgivelse ikke efterfølges af en endelig afgørelse efter stk. 2, 2. pkt., kan anses for en endelig afgørelse, der kan påklages til Den Sociale Ankestyrelse efter bistandslovens § 128, stk. 1. 

Meddelt Socialministeriet, at jeg gik udfra, at mine synspunkter ville blive inddraget i det udvalgsarbejde, der foregik vedrørende retssikkerheden ved indgreb overfor børn og unge. 

(J. nr. 1988-752-059).