FOB 88.108

Sagsbehandling ved ansøgning om adgang til oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister

01-01-1988

Fundet det yderst beklageligt, at Justitsministeriet i et tilfælde, hvor der var medgået næsten 3 år til ministeriets behandling af en ansøgning om adgang til at indhente oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister - og hvor den meget lange sagsbehandlingstid angiveligt skyldtes en ekspeditionsfejl bl.a. i forbindelse med, at sagen havde været forlagt i ministeriet - ikke i forbindelse med klagerens erindringsskrivelser havde fundet anledning til at orientere klageren om, at sagens behandling trak ud, eller at sagen var bortkommet, jf. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, punkterne 206-08. 

(J. nr. 1987-1328-611).