FOB 88.115

Tilbagekaldelse af afgørelse for så vidt angår tidspunkt for ændring af børnebidrag

01-01-1988

Udtalt, at Familieretsdirektoratet ikke i forhold til den ene part i en bidragssag var berettiget til at ændre en afgørelse, som direktoratet havde truffet om tidspunktet for nedsættelse af børnebidrag.

(J. nr. 1988-136-62).