FOB 88.221

Inddragelse af årskort til universitet

01-01-1988

En studerende var af rektor ved Københavns Universitet blevet frataget sit årskort på grund af gentagne tilfælde af urolig adfærd i universitetets lokaler. 

Udtalt, at rektor - uden at der kan stilles krav om hjemmel herfor i en lovbestemmelse - kan forbyde en bestemt person at opholde sig på universitetet; derimod kan inddragelse af årskort alene ske ved beslutning truffet af konsistorium. Henstillet til Undervisningsministeriet at foranledige, at den studerende fik udleveret sit årskort. 

Endvidere henstillet til ministeriet at fastsætte den i styrelsesloven forudsatte bekendtgørelse om relegation.

(J. nr. 1987-849-711).