FOB 88.199

Kompetence i sager om kaution for sygehusbehandling

01-01-1988

Kritiseret, at Sundhedsstyrelsen i en sag om kaution for behandling på udenamtsligt sygehus - som er et område, hvor styrelsen kun kan udtale sig vejledende - over for en ansøger havde givet det indtryk, at Sundhedsstyrelsen er tillagt en egentlig kompetence som klagemyndighed. 

(J. nr. 1988-266-43).