FOB 88.95

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

01-01-1988

Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag for at antage, at en tidligere meddelt tilladelse var opnået ved svig. 

Endvidere kritiseret, at Direktoratet for Udlændinges afgørelse ikke havde indeholdt henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen var truffet. 

(J. nr. 1988-297-613).