FOB 88.133

Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse

01-01-1988

Udtalt, at en indsat i et statsfængsel under en enrumsanbringelse burde have været tilbudt cellearbejde, idet der ikke var noget i hans personlige forhold, der talte derimod. 

Da Direktoratet for Kriminalforsorgen i en udtalelse efterfølgende erklærede sig enig i denne opfattelse og havde meddelt statsfængslet sin opfattelse, foretog jeg ikke videre. 

(J. nr. 1988-224-611).