FOB 88.137

Kønsfællesskab ved visitation af indsatte

01-01-1988

Fundet det beklageligt, at en mandlig indsat under strafudståelse i Statsfængslet i Vridsløselille blev visiteret i overværelse af et kvindeligt vidne. 

Endvidere fundet det beklageligt, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke orienterede den indsatte om direktoratets meddelelse til statsfængslet i forbindelse med afgørelsen af den indsattes klage. Meddelelsen indebar en noget anden stilling til klagen, end det fremgik af direktoratets skrivelse til den indsatte. 

(J. nr. 1988-1278-615).