FOB 88.213

Inhabilitet hos medlemmer af fagkyndigt udvalg

01-01-1988

Til brug for afgørelsen om afskedigelse af et antal videnskabelige medarbejdere ved Københavns Universitet nedsatte et institut under Det Naturvidenskabelige Fakultet et fagkyndigt udvalg bestående af 6 medlemmer, heraf 3 videnskabelige medarbejdere ved instituttet. Udtalt over for Undervisningsministeriet, at de 3 medlemmer fra instituttet måtte anses for inhabile, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1. 

Meddelt Undervisningsministeriet, at det er af væsentlig betydning, at universitetsorganerne i en sag med så væsentlige retssikkerhedsmæssige aspekter som afskedigelse af et antal medarbejdere gives denfornødne tid til at tilvejebringe det tilstrækkelige grundlag for afgivelse af indstilling m.v. til ministeriet. 

(J. nr. 1988-849-70).