FOB 88.238

Manglende iagttagelse af bistandslovens regler for iværksættelse af tvangsforanstaltninger over for forældremyndighedens indehaver

01-01-1988

Fundet det beklageligt, at social- og sundhedsforvaltningen i en kommune hindrede en mor i at træffe bestemmelse om sin 6-årige datters opholdssted, uden at forvaltningen iagttog bistandslovens regler for iværksættelse af tvangsforanstaltninger over for forældremyndighedens indehaver. 

(J. nr. 1988-595-062).