FOB 88.48

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde

01-01-1988

Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens § 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i nogle redegørelser, som Boligstyrelsen havde indhentet fra kreditforeninger til brug for styrelsens stillingtagen til, om et mellem kreditforeningerne indgået EDB-samarbejde var i strid med lov om realkreditinstitutter.

Udtalt, at afslag på aktindsigt efter denne bestemmelse under henvisning til hemmeligholdelse af forretningsforhold forudsætter en konkret vurdering af risikoen for skadevirkninger ved oplysningernes udlevering.

Henstillet til Boligstyrelsen og Boligministeriet at undergive begæringen om aktindsigt en fornyet overvejelse, da myndighedernes afslag på aktindsigt ikke kunne anses for at bygge på en sådan konkret vurdering.

(J. nr. 1988-42-19).