FOB 88.185

Dagpengerefusion for udbetalt løn

01-01-1988

Amtsankenævnet for Københavns Amt havde truffet afgørelse i en klagesag om dagpengerefusion for udbetalt løn navnlig på baggrund af en lægeerklæring, som raskmeldte medarbejderen, uanset at hun angiveligt fortsat var uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Efter at have modtaget supplerende oplysninger om medarbejderens sygdomsforløb og om baggrunden for raskmeldingen henstillet til amtsankenævnet at undergive sagen en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1988-936-042).