FOB 88.156

Lejernes klageberettigelse efter miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 1

01-01-1988

Miljøstyrelsen afviste en lejers klageberettigelse efter miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 1, alene med den begrundelse, at lejerne efter lejeloven har adgang til over for udlejeren at anfægte huslejeberegningen. 

Udtalt, at Miljøstyrelsen ikke med den anførte begrundelse kunne afvise lejernes adgang til at klage.  

Henstillet til Miljøstyrelsen at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om lejernes klageberettigelse på baggrund af en konkret vurdering af deres interesse i sagens udfald.  

(J. nr. 1988-1607-11).