FOB 88.178

Sikringsstyrelsens praksis vedrørende forudbestående lidelser

01-01-1988

Gjort Folketingets Retsudvalg bekendt med, at jeg overfor Sikringsstyrelsen havde givet udtryk for den opfattelse, at lovmedholdeligheden af styrelsens praksis på arbejdsskadeforsikringsområdet med hensyn til betydningen af forud bestående lidelser hos den skadelidte kunne give anledning til tvivl. 

(J. nr. 1988-797-031).