FOB 88.130

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

01-01-1988

Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, ikke fremgik af nævnets afgørelse. 

(J. nr. 1988-1037-613).