FOB 88.188

Afslag på ydelse af forskud på pension

01-01-1988

Kritiseret, at en socialforvaltning ved vurderingen af, om der skulle ydes forskud på social pension, lagde vægt på en løs mistanke om, at en samlivsophævelse var sket proforma, uden at der var tilvejebragt særlige holdepunkter herfor. Socialforvaltningen blev også kritiseret for manglende partshøring og begrundelse. 

Amtsankenævnet, hvis afgørelse efterlod det indtryk, at nævnet ikke reelt havde taget stilling til den indgivne klage, blev kritiseret for ikke at have påtalt, at socialforvaltningen havde lagt vægt på den løse mistanke.  

(J.nr. 1988-655-049).