Indgreb over for psykiatriske patienter mangler hjemmel

18-12-2020

På 17 psykiatriske afdelinger har ombudsmanden i afdelingernes husordener konstateret indgreb over for patienterne, som ikke har lovhjemmel. Efter at ombudsmanden har forelagt problemet for Sundheds- og Ældreministeriet, vil ministeriet nu arbejde for at få retsgrundlaget på plads.

”Der kan for så vidt være gode grunde til, at personalet ønsker at lave forskellige regler om patienternes forhold. Men når det indebærer et indgreb af en vis styrke, kræver det en lovhjemmel. Det handler om at beskytte patienternes retssikkerhed,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Psykiatriske afdelinger har almindelige ordensregler, der beskriver de praktiske spilleregler på stedet, som f.eks. hvornår der skal være ro på en afdeling, hvornår der er besøgstid, og hvor man må ryge. Ombudsmanden har dog fundet en række regler i husordenerne, som er for vidtgående, og som derfor kræver en lovhjemmel.

Det gælder f.eks. regler om rutinemæssig åbning af patienternes post, begrænsninger af, hvem patienterne må få besøg af, og regler om afskæring eller begrænsning af adgang til mobiltelefoner.

Ombudsmanden er tilfreds med, at Sundheds- og Ældreministeriet nu vil arbejde for et klart hjemmelsgrundlag, og at Folketinget således vil kunne tage stilling til, hvilke regler der skal gælde. Han har dog samtidig spurgt til, hvad ministeriet vil gøre for at sikre, at patienter ikke udsættes for ulovlige indgreb, indtil de nødvendige lovændringer er på plads.

Læs et sammendrag af sagen.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

I forbindelse med sine tilsynsbesøg i 2019 og starten af 2020 på psykiatriske afdelinger er ombudsmanden blevet bekendt med, at en del afdelinger har regler i deres husordener, der ikke har lovhjemmel. I de pågældende husordener er der bl.a. regler om:

  • Anvendelse af alkometer og urinprøve
  • Afskæring eller begrænsning af adgangen til telefon, pc og lignende
  • Rutinemæssig åbning af patienternes post
  • Rutinemæssig visitation af patienternes ejendele
  • Vask af patienternes tøj for at ødelægge euforiserende stoffer
  • Begrænsning af, hvem patienterne må få besøg af
  • Begrænsning eller forbud mod, at patienterne handler med hinanden
  • Forbud mod seksuelt samkvem mellem patienterne