Ombudsmandens Børnekontor har i 2020 fokus på forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod anbragte børn og unge med handicap

23-01-2020

Undersøgelser viser, at anbragte børn og unge med handicap har en større risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb end anbragte børn og unge uden handicap. Det er en af grundene til, at Ombudsmandens Børnekontor i 2020 vil besøge en række institutioner for børn og unge med handicap.

Tilsynsbesøgene skal bl.a. kaste lys over, om institutionerne har retningslinjer for forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. Ombudsmanden vil dermed følge op på en generel anbefaling fra 2015 om, at handicapinstitutioner bør have skriftlige retningslinjer for, hvordan de forebygger seksuelle overgreb, og hvilken fremgangsmåde de følger ved mistanke om overgreb.

”Vi taler om en særligt sårbar gruppe af børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme hos deres familie. Det er derfor vigtigt, at institutionerne gør alt, hvad de kan for at forebygge, at børnene bliver udsat for vold og seksuelle overgreb,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Også fokus på magtanvendelse og undervisning

Børnekontoret har foreløbig besøgt to institutioner for børn og unge med handicap. Kontoret har herudover planlagt yderligere 9 besøg, heraf 5 besøg på institutioner for børn og unge med handicap. Ved flere af besøgene vil Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur deltage.

Det overordnede formål med besøgene er at kontrollere, om de anbragte børn og unge bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne, og om deres retssikkerhed bliver respekteret.

Ud over at have fokus på forebyggelse af vold og seksuelle overgreb og fremgangsmåden ved mistanke om overgreb vil tilsynsbesøgene især fokusere på anvendelse af fysisk magt og undervisning.

I foråret 2021 samler børnekontoret op på resultaterne i en temarapport.

 

Flere oplysninger:

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12

FAKTA

Tema for Børnekontorets tilsynsbesøg i 2020

 • Temaet på børneområdet i 2020 er institutioner for børn og unge med handicap. Der vil være fokus på:
  • Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb og fremgangsmåden ved mistanke om overgreb
  • Fysisk magtanvendelse
  • Undervisning
 • Hvert år udpeges et tema for årets tilsynsbesøg på både børneområdet og voksenområdet.
 • Temaet bliver hvert år samlet i en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater.
 • Ombudsmanden offentliggør løbende, hvilke institutioner mv. han har besøgt, ligesom han offentliggør de afsluttende breve til institutionerne.

Ombudsmandens generelle anbefaling fra 2015

 • I temarapporten for 2015 anbefalede ombudsmanden generelt, at institutioner, hvor børn og unge på grund af vidtgående og varigt nedsat funktionsevne opholder sig eller bor, udarbejder skriftlige retningslinjer for, hvordan institutionen forebygger seksuelle overgreb, og hvilken fremgangsmåde institutionen følger ved mistanke om overgreb.
 • Ombudsmanden drøftede efterfølgende den generelle anbefaling med Social- og Børneministeriet (nu Social- og Indenrigsministeriet) og Socialstyrelsen.
 • I 2017 offentliggjorde SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd en undersøgelse om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. Samme år udgav Socialstyrelsen en håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap.
 • De institutioner, som ombudsmanden besøger i 2020, vil have børn og unge med forskellige typer af handicap bl.a. ADHD, autisme og udviklingshæmning.