COVID-19: Ombudsmanden fokuserer på aktindsigt hos sundhedsmyndighederne

12-06-2020

Folketingets Ombudsmand har sat fokus på sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstider, når de behandler anmodninger om aktindsigt fra bl.a. journalister.

Ombudsmand Niels Fenger skriver således i et brev til Sundheds- og Ældreministeriet, at han har forståelse for, at sundhedsmyndighederne har været ekstraordinært belastet. Men det er – også i denne tid – vigtigt at prioritere aktindsigtssager højt.

”Hurtig behandling af aktindsigtssager er en forudsætning for, at medierne kan orientere os alle sammen om aktuelle sager i den offentlige forvaltning. Det er samtidig med til at understøtte, at medierne kan lave kritisk journalistik,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden beder nu om, at ministeriet efter sommerferien redegør for status for behandlingen af aktindsigtssager.  

Planer om flere ressourcer til aktindsigtssager
Ombudsmanden spurgte i maj Sundheds- og Ældreministeriet om, hvordan det gik med behandlingen af aktindsigtssager i ministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed. Ombudsmanden bad i den forbindelse om ministeriets bemærkninger til, om lovens svarfrister overholdes på ministeriets ressortområde, og om myndighederne kan fremme behandlingen af aktindsigtssager på en tilfredsstillende måde.

Sundheds- og Ældreministeriet har nu svaret, at myndighederne de seneste måneder har modtaget et betydeligt større antal aktindsigtsanmodninger end vanligt, og at det – også i lyset af den særlige situation med håndteringen af COVID-19 – ofte ikke har været muligt at overholde fristerne for behandling af aktindsigtsanmodninger.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at der med henblik på bl.a. at nedbringe sagsbehandlingstiderne i sager om aktindsigt er iværksat forskellige initiativer i ministeriet og de nævnte styrelser, herunder planer om at tilføre ressourcer samt udarbejdelse af vejledninger om håndteringen af aktindsigtsanmodninger om COVID-19.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91