Ombudsmanden modtager stort antal klager over lov om indefrysning af feriepenge

09-06-2020

Et stort antal borgere har de seneste dage rettet henvendelse til ombudsmanden, fordi de er utilfredse med en lov, der indeholder regler om indefrysning af feriemidler i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem. Loven blev vedtaget af Folketinget den 30. januar 2018.

De fleste henvendelser er enslydende og tilsyneladende efter opfordring i en gruppe på Facebook.

Ombudsmanden kan imidlertid ikke behandle klager over Folketinget, og han kan derfor heller ikke behandle klager over indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget.

Det svar vil ombudsmanden i den kommende tid sende til de borgere, der har skrevet til ombudsmanden.

FAKTA

  • Folketingets Ombudsmand behandler klager over den offentlige forvaltning og skal bedømme, om myndigheder eller personer, der er omfattet af hans kompetence, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser ved udøvelsen af deres opgaver.
  • Folketinget er ikke en del af den offentlige forvaltning og er derfor ikke omfattet af ombudsmandens kompetence.
    Ombudsmanden kan derfor heller ikke behandle klager over indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget eller i øvrigt beskæftige sig med lovgivningspolitiske spørgsmål.
    Reglerne om ombudsmandens arbejde er fastsat i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013 (der henvises særligt til § 7, stk. 1, og § 21).