Ringe Fængsel stopper ulovlig brug af celle

27-08-2020

Under ombudsmandens tilsynsbesøg i Ringe Fængsel i efteråret 2019 fortalte flere indsatte, at en bestemt celle blev brugt til at lukke indsatte inde i længere perioder, hvis der f.eks. havde været uro eller ballade på et værksted. Den umøblerede celle med nummeret 709 blev efter det oplyste også brugt til indsatte, der ikke opfyldte deres beskæftigelsespligt.

Oplysningerne blev til dels bekræftet af fængselsbetjente under tilsynsbesøget, og ombudsmandens besøgshold anbefalede, at ledelsen undersøgte brugen af celle 709.

Fængslets undersøgelse viste bl.a., at celle 709 i oktober 2018 var blevet brugt til kortvarigt at udelukke otte indsatte fra fællesskabet på én gang af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at fængslets retningslinjer for brugen af cellen ikke var lovlige, og at cellen fremover alene vil blive brugt som ”ventecelle” i forbindelse med aflæggelse af urinprøve og som det klare udgangspunkt kun til én indsat ad gangen.

”Landets fængsler har forskellige muligheder for at reagere, hvis der er uro og voldsom adfærd blandt indsatte. Men det skal være inden for reglerne. Og det var brugen af celle 709 i Ringe Fængsel ikke,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Læs ombudsmandens brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen her.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Kortvarig udelukkelse fra fællesskabet af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde i kriminalforsorgen

  • Efter straffuldbyrdelsesloven skal en indsat så vidt muligt have adgang til fællesskab med andre indsatte.
  • Efter straffuldbyrdelsesloven kan kriminalforsorgsområdet bestemme bl.a., at den indsatte skal udelukkes fra fællesskab kortvarigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde. Udelukkelsen skal ske i den indsattes eget opholdsrum eller i en særlig observationscelle.
  • I situationer, hvor en indsat indvilliger i at afgive urinprøve, men ikke umiddelbart er i stand til det, kan kriminalforsorgen udelukke den indsatte fra fællesskab i op til tre timer.

Ombudsmandens tilsynsbesøg

  • Ombudsmanden fører tilsyn med, hvordan myndighederne behandler borgere, som af den ene eller anden grund er berøvet deres frihed i en periode.
  • Derfor besøger ombudsmanden jævnligt kriminalforsorgens institutioner.
  • Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur. De to institutioner er samarbejdspartnere for ombudsmandsinstitutionen på tilsynsområdet.
  • I forbindelse med disse tilsynsbesøg har ombudsmanden fokus på at forebygge, at personer udsættes for f.eks. umenneskelig eller nedværdigende behandling.