Stort antal indsatte klager over coronatiltag

21-03-2020

Kriminalforsorgen har i denne uge besluttet, at indsatte i landets fængsler og arrester ikke længere har mulighed for at få besøg eller komme på udgang. Det er sket for at begrænse smittespredningen.

Mindst 70 indsatte og pårørende til indsatte har siden klaget til Folketingets Ombudsmand. Klagerne ønsker overordnet set, at ombudsmanden skal sørge for, at de får strafafbrydelse.

Ombudsmanden vil så hurtigt som muligt sende et svar til klagerne og oplyse dem om, at de først må henvende sig til kriminalforsorgen, da ombudsmanden normalt ikke behandler en klage, før myndigheden selv har taget stilling til sagen.

”Jeg har stor forståelse for, at situationen er ubehagelig for de indsatte, der er en af de grupper i samfundet, som i særlig grad mærker virkningen af de tiltag, der tages for at bekæmpe spredningen af coronavirus. Noget tyder desværre på, at der i landets fængsler har spredt sig en opfattelse af, at ombudsmanden kan give strafafbrydelse. Det kan jeg ikke,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Han beder i stedet de indsatte og pårørende om i første omgang at henvende sig til kriminalforsorgen. 

FAKTA

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

Ombudsmanden tager ikke stilling til sager som første instans. Ombudsmanden kan først behandle en klage, hvis myndigheden – og eventuelle klageinstanser – har behandlet sagen. Det følger af § 14 i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013).

Når ombudsmanden modtager en klage i en sag, hvor myndigheden ikke har taget stilling til sagen, eller hvor en klagemulighed ikke er brugt, sender ombudsmanden enten klagen videre til den relevante myndighed eller beder klageren om selv at gøre det.