Borgmesters reaktion over for journalist gik for langt

02-12-2020

”… det er på alle måder rigtig rigtig skidt! Det får mig til at overveje at stoppe alt samarbejde …”. Bl.a. sådan skrev en borgmester til en journalist efter at have læst en af hans artikler i den lokale ugeavis.

Folketingets Ombudsmand konkluderer, at borgmesterens mail overskred rammerne for, hvordan en myndighed bør agere, og han kalder reaktionen beklagelig.

”Myndigheder kan godt kontakte en journalist eller et medie om indholdet af en artikel. En sådan henvendelse må dog ikke kunne opfattes som en trussel om en ’straffeaktion’,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Journalisten havde skrevet en artikel om beskyldninger om krænkende adfærd på et udvalgsmøde i kommunen og nævnte i den forbindelse navnene på alle de mandlige udvalgsmedlemmer. Efter borgmesterens opfattelse blev der kastet mistanke på navngivne enkeltpersoner, og han skrev i den anledning flere mails, der blev sendt til både journalisten og mediets ledelse.

Efter omtale i pressen gik ombudsmanden ind i sagen.

Kommunen anførte, at borgmesterens henvendelse var begrundet i hensynet til de navngivne personer og almindelig presseskik, og at borgmesteren måske kunne og burde have formuleret sig mindre ”voldsomt”.

Ombudsmanden finder, at borgmesterens mail var egnet til at kunne opfattes som en trussel med hensyn til både journalistens og mediets adgang til at modtage informationer fra kommunen og med hensyn til kommunens fremtidige annoncering. Efter ombudsmandens opfattelse lå borgmesterens mail derfor uden for rammerne for, hvordan en myndighed i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og lighed bør agere. Også en efterfølgende mailkorrespondance om artiklen lå efter ombudsmandens opfattelse uden for rammerne for, hvordan en myndighed bør kommunikere med en journalist eller ledelsen for et medie.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

KORT OM SAGEN

Uddrag fra ombudsmandens udtalelse:

I en artikel i den lokale ugeavis A om krænkende adfærd på et udvalgsmøde i Slagelse Kommune blev navnene på de mandlige udvalgsmedlemmer nævnt. Artiklen blev bragt på onlinemediet C, der er en del af mediekoncernen B.

Med henvisning til artiklen rettede Slagelse Kommunes borgmester i en mail af 5. ok­tober 2020 henvendelse til bl.a. journalisten bag artiklen, en redaktør og en chefredaktør hos mediekoncernen B. Borgmesteren skrev, at han fandt en del af indholdet af artiklen under al kritik, og anførte bl.a. følgende:

”(…) selvom jeg meget nødigt forsøger at redigere i pressens artikler, så er jeg mildest talt skuffet og indigneret over indholdet i nævnte artikel mht. navne på ’mistænkte’ – det er på alle måder rigtig rigtig skidt! Det får mig til at overveje at stoppe alt samarbejde, ikke som en trussel, men som et opråb om almindelig anstændighed, værdighed og fokus på substans; og jeg håber, at den del af artiklen bliver slettet.”

Den pågældende artikel på onlinemediet C blev efterfølgende redigeret, så navnene på de mandlige udvalgsmedlemmer ikke længere fremgik.

Borgmesteren og journalisten havde endvidere i perioden fra den 5. til den 8. oktober 2020 en fortsat mailkorrespondance om indholdet af den oprindelige artikel. I denne korrespondance indgik beskeder fra borgmesteren med kritik af journalistens fremgangsmåde med hensyn til at nævne navne på enkeltpersoner i artiklen. Borgmesteren sendte sine beskeder i kopi til en chefredaktør hos mediekoncernen B. Den 8. oktober 2020 udbad journalisten sig en undskyldning ”på vegne af den frie presse”, hvortil borgmesteren svarede:

”En undskyldning?? – Har du overhovedet ikke forstået pointen???

Det bliver aldrig OK, at udstille navngivne enkeltpersoner, på den måde du gjorde – og du kunne sagtens have rejst debatten uden at nævne navne! Det har absolut INTET med den frie presse at gøre! Du tager et meget vigtigt emne, og gør det til en forfladiget ’kalkunjagt’, og i din e-mail nedenstående fortsætter du gud-hjælpe-mig stilen!

Jeg er stadig skuffet!!!”

Journalisten skrev tilbage til borgmesteren samme dag og indledte sin besked med at anføre bl.a., at han havde forstået pointen. Hertil svarede borgmesteren kort efter bl.a. følgende:

”(…) Nej, det har du helt tydeligt ikke! (…)

(…) det valg du traf var efter min mening helt forkert, og jeg håber ikke, at din ledelse deler din opfattelse!

(…) din kalkunjagt fjerner debatten fra det, jeg synes er det vigtigste, nemlig at der er behov for en kulturændring hos os alle.

(…) din artikel var langt over grænsen for, hvad man kan og bør tillade sig!”