Ombudsmanden skal være et værn for borgernes retssikkerhed

07-02-2020

Folketingets Ombudsmand bliver udpeget af Folketinget og skal på Folketingets vegne bidrage til, at forvaltningen overholder landets love. Men ombudsmanden er i realiteten folkets ombudsmand. Det skriver den nyvalgte ombudsmand Niels Fenger i en større artikel i Ugeskrift for Retsvæsen. Artiklen bygger på et foredrag på Forvaltningsretskonferencen 2020 i Aalborg, hvor ombudsmanden udlagde, hvordan han har tænkt sig at udfylde embedet.

”Ombudsmanden skal være folkets ombudsmand. En person, der er uafhængig af forvaltningen, og som enhver –både voksen og barn, borger og virksomhed – kan gå til, når hun eller han oplever at være blevet forkert behandlet af det offentlige. Skærer man helt ind til benet, er ombudsmandens fremmeste opgave således at udgøre et værn for borgernes retssikkerhed,” skriver Niels Fenger.

Kontrollant og samarbejdspartner

Ombudsmanden understreger, at han vil styre efter at gøre mest mulig nytte for borgernes retssikkerhed. Derfor vil han ikke kun se på den enkelte fejl i systemet, men også være opmærksom på, om der er tale om systemfejl, der kan ramme mange borgere. Og derfor vil han også videreføre en samarbejdende linje over for myndighederne.

”Jeg opfatter ombudsmanden som en vagthund, der er sat i verden for at hjælpe borgerne og bl.a. arbejde for en bedre forvaltningskultur i relation til borgernes møde med forvaltningen. Men derfor kan man godt respektere myndighederne og samarbejde med dem. Jeg er af den overbevisning, at et konstruktivt samarbejde med myndighederne vil gavne borgerne mest,” siger Niels Fenger.

Den nye ombudsmand udpeger borgernes retssikkerhed i en digital forvaltning som et af de områder, han vil have særligt fokus på.

 

Se artikel- offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen d. 6. februar 2020

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

 

FAKTA

  • Efter grundloven og lov om Folketingets Ombudsmand vælger Folketinget en ombudsmand.
  • Niels Fenger blev Folketingets Ombudsmand den 1. december 2019.