Ombudsmanden på COVID-19-tilsyn

03-06-2020

Efter at have indstillet sine tilsyn på grund af COVID-19-situationen siden begyndelsen af marts genoptager ombudsmanden nu sin tilsynsvirksomhed. Det sker med tre besøg i juni, der fokuserer på håndteringen af COVID-19-situationen i kriminalforsorgens institutioner.

”Borgere, der i kortere eller længere tid opholder sig i institutioner, har i særlig grad mærket de tiltag, der er taget for at bekæmpe spredningen af COVID-19. Og mange er stadig berørt af tiltagene. Vi har løbende fulgt udviklingen og genoptager nu ombudsmandens tilsynsvirksomhed med fokus på håndteringen af COVID-19-situationen i kriminalforsorgen,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Han understreger, at besøgene vil ske under overholdelse af de aktuelle sundhedsfaglige anbefalinger.

Der er planlagt tilsynsbesøg på kriminalforsorgens Pension Engelsborg, Nyborg Fængsels udlændingeafdeling og Blegdamsvejens arrest i juni måned.

Ombudsmandens Tilsynsafdeling har de seneste par måneder fulgt situationen tæt i landets institutioner. Medarbejdere har bl.a. været i dialog med Direktoratet for Kriminalforsorgen, socialtilsynene og regionernes psykiatriforvaltninger. Ombudsmanden har desuden løbende modtaget og behandlet klager fra berørte borgere og pårørende.

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at ombudsmandens sædvanlige tilsynsbesøg kan genoptages i august, men ombudsmanden følger COVID-19-situationen tæt.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91