Ny beretning fra ombudsmanden

14-04-2020

Folketingets Ombudsmand offentliggør i dag sin beretning for 2019.

Ombudsmand Niels Fenger fremhæver i forordet til beretningen, at det for ham er en ledetråd at bruge institutionens ressourcer, hvor de kan gøre størst mulig gavn for borgernes retssikkerhed. Niels Fenger, der tiltrådte den 1. december 2019, peger bl.a. på værdien af at gå efter systemfejl for at hjælpe mange borgere på én gang. Han fremhæver samtidig, at han ikke kun vil have fokus på, om der er begået fejl i den enkelte sag, men også vil søge at vejlede fremadrettet over for myndighederne, så de ved, hvad de skal gøre bedre næste gang:

Ved at hjælpe en myndighed til at undgå fremtidige fejl sikrer vi os også imod, at borgerne udsættes for uret i fremtidige sager.

Ud over forordet indeholder beretningen statistik, eksempler på konkrete sager og følgende artikler:

Offentlig rolleforvirring rammer borgerne

En myndighed kan have mange forskelligartede opgaver og dermed optræde i forskellige roller. Ud over at træffe afgørelser giver myndigheder f.eks. vejledning og indgår privatretlige aftaler. Det kan være svært at holde rollerne adskilt, og det kan påvirke borgernes retssikkerhed.

Hvordan digitaliserer vi uden at skade vores retssikkerhed

Digitaliseringen af den offentlige forvaltning rummer store muligheder. Men en række eksempler viser også, at uigennemtænkte IT-systemer kan skade borgernes retssikkerhed. Ombudsmanden opprioriterer sin indsats på området.

Er miljøoplysninger et ”trylleord”?

Offentligheden har en særlig adgang til at få aktindsigt i miljøoplysninger, og en række sager hos ombudsmanden viser, at begrebet dækker bredt. Men journalister og andre bør også vide, at ordet ”miljøoplysninger” ikke altid udløser aktindsigt.

Se hele ombudsmandens beretning for 2019 i pdf

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

FAKTA

Efter ombudsmandsloven udgiver ombudsmanden hvert år en beretning, der gør rede for det foregående års aktiviteter. Beretningen afleveres til Folketinget og sendes til en bred vifte af offentlige myndigheder.

Tidligere beretninger kan ses her:

Beretninger og andre publikationer